Ketika Fir’aun berkuasa, dirinya dikelilingi pemuka agama, konglomerat, dan juga para ...