DOA dalam Islam adalah permohonan atau permintaan kepada Allah untuk memberikan ...