– UTSMAN bin Affan (sekitar 574 –656) adalah sahabat Nabi Muhammad ...

Teladan bagi seorang ayah.- Imran bin Matsan ialah salah satu orang ...